CENTRAL Group Phuket Career Fair 2019

25 ก.ย. 2562โดย: Central Group
ขอเชิญร่วมงาน "CENTRAL Group Phuket Career Fair 2019" จังหวัดภูเก็ต
ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฝั่งเฟสติวัล บริเวณ Public House ชั้น 1
เวลา 09.00-16.00 น.
สอบถาม 076-291-111 ต่อ 1702
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน