Hanuman World

Tel: 0926894667
ประเภท: การท่องเที่ยว, ทัวร์
กิจการท่องเที่ยวโหนสลิง เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
ตำแหน่ง

Sous Chef / และ กุ๊กครัวไทย

รายละเอียด
1. ต้องเข้าร่วมการประชุมของฝ่ายครัวทุกๆวันและเข้าร่มการประชุมประจำวัน และประจำเดือนของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
2. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกทั้งหมดในร้านอาหารพร้อมด้วยระดับหัวหน้าภายในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
3. ความประพฤติและบุคลิกภาพซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างให้กับพนักงานใต้บังคับบัญชาได้
4. จัดทำและดูแลควบคุมตารางการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา, สำเนาให้ส่งไปที่ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่มหรือ ผู้ช่วยฯ รับรอง
5. ดูแล ตรวจตราทั้งหมดเกี่ยวกับแผนการต่างๆ, การฝึกอบรม, การติดต่อประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
6. สามารถแนะนำ สอน ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาได้
7. จัดการตรวจเช็คระบบการจัดการควบคุมคุณภาพของอาหารอย่างถูกต้อง
8. มั่นใจว่าอุปกรณ์ในแผนกครัวเพียงพอต่อการบริการ จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ
9. ระมัดระวังในการจัดการด้านจำนวนการขายให้พียงพอต่อวันโดยคำนึงถึงคุณภาพของอาหารและสม่ำเสมอ
10. ตรวจตราผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสะอาดและชุดทำงาน
11. ดูแลรับผิดชอบการจัดการด้านต้นทุนอาหารอย่างแม่นยำ
12. ดูแลล็อกบุ๊คว่าได้มีรายละเอียดข้อมูล ข่าวสารประจำวัน และการติชมแนะนำจากลูกค้า
13. ดูแล บำรุง และซ่อมแซม ในจุดที่ปรับปรุงแก้ไข, แจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
14. สามารถนำเสนอรายการอาหารคาว อาหารหวานได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดได้
แผนก:
Kitchen
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ไม่ระบุ
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
HR.Dept
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0926894667
ลงประกาศเมื่อ:
24 เม.ย. 2564

สวัสดิการ

สวัสดิการ

- Annual Public Holiday/วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- Provident Fund/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- Loans/กองทุนกู้ยืม
- Group Life & Health Insurance/ประกันชีวิตและสุขภาพแบบกลุ่ม
- Gift Basket/กระเช้าเยี่ยมไข้
- Annual Health Examination/ตรวจสุขภาพประจำปี
- Birthday Leave/วันหยุดในวันเกิด
- Training Program/การฝึกอบรม
- Public Holiday/วันหยุดประเพณี
- Associates Activities/กิจกรรมพนักงาน
- Uniform/เครื่องแบบพนักงาน
- Meal Allowance/อาหารในวันทำงาน

วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

สามารถเข้ามาสมัครด้วนตนเองได้ที่ หนุมานเวิลด์ ถนนเส้นหลังมอ. หรือ สามารถส่งอีเมมล์เข้ามาได้ที่
Email: [email protected]
Tel: 0926894669

รูปภาพ

ติดต่อเรา

Hanuman World

105 Moo 4, Muang Chaofah Rd., Muang, Phuket, Thailand 83000

ติดต่อ: HR.Dept

Email: [email protected]

Tel: 0926894667

Website: www.hanumanworldphuket.com