ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
บริษัท ภูเก็ตคอนเน็ค จำกัด
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฎิบัติการเน็ตเวิร์ค
  1. เจ้าหน้าที่ดูแลห้อง DATA (1)
แผนก Marketing
  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (1)
ช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ต
  1. ช่างติดตั้ง (1)
09:48 น. | 13 ก.ค. 63ภูเก็ต
บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวี
  1. ช่างติดตั้ง (1)
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบออกอากาศ
  1. เจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศ (1)
09:44 น. | 13 ก.ค. 63ภูเก็ต
03:05 น. | 7 มี.ค. 63ภูเก็ต