บริษัท วีพีพี การบัญชี จำกัด ให้บริการ
-จดทะเบียนนิติบุคคล
-รับทำบัญชีรายเดือน รายปี ปิดงบการเงิน
-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ประกันสังคม
-ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ บริการธุรกิจครบวงจร

"สมาชิกท่านใดจะโพสต์งาน ให้โพสต์ที่หน้า Jobs นะครับ, หน้า "เพจออล" ใช้สำหรับโพสต์โฆษณาทางธุรกิจ, ทีมงานต้องลบโพสต์งานออกจาก "เพจออล""

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการ

ประกันสังคม โบนัส อาหารกลางวัน เบี้ยขยัน ยูนิฟอร์ม

วิธีการสมัคร

ส่ง อีเมลล์

ติดต่อเรา

บจก.วีพีพี การบัญชี

128/181 หมู่ 5 หมู่บ้านท้อปแลนด์รัษฎา ซอย 6

ติดต่อ: ผาณิตา

Email: [email protected]