The Bell Pool Villa Resort Kamala Phuket

  • Email:
โรงแรม, ที่พัก

"สมาชิกท่านใดจะโพสต์งาน ให้โพสต์ที่หน้า Jobs นะครับ, หน้า "เพจออล" ใช้สำหรับโพสต์โฆษณาทางธุรกิจ, ทีมงานต้องลบโพสต์งานออกจาก "เพจออล""

สวัสดิการ

- วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ ยกเว้นตำแหน่ง Security
- อาหาร 1 มื้อ
- ยูนิฟอร์ม
- SSO

วิธีการสมัคร

สมัครงานโดยการส่งอีเมลล์เท่านั้น
ส่งมาที่ [email protected], [email protected], [email protected]

ติดต่อเรา

The Bell Pool Villa Resort Kamala Phuket

41/31 หมู่ 5 ซอย เบลล์ บ้านหัวควน

Website: www.thebellphuket.com