Melia Phuket Maikhao Thailand

Tel: 076563550
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก
"โปรดใส่แมสก์ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน"

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการ

- 2 days off (วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์)
- Group Life Insurance (ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ)
- Transportation from Phuket Town (รถรับส่งพนักงานจากตัวเมืองภูเก็ต)
- Staff meal (อาหาร 2 มื้อ/วัน)
- Uniform (ชุดพนักงานพร้อมซักรีด)
- Service Charge (เงินค่าบริการ)
- PH (วันหยุดประเพณี)
- VC (วันพักร้อน)
- Staff Activity (กิจกรรมของพนักงาน)
Etc.

สำหรับนักศึกษาฝึกงานทุกแผนก
- วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- อาหาร 2 มื้อ/วัน
- ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมซักรีด
- รถรับส่งพนักงานจากตัวเมืองภูเก็ต
- เงินช่วยเหลือประจำเดือน

วิธีการสมัคร

ส่ง CV ผ่านอีเมล์ [email protected]
หรือ เขียนใบสมัครที่โรงแรม (แต่งกายสุภาพ และสวมหน้ากากอนามัย)

ติดต่อเรา

Melia Phuket Maikhao Thailand

เลขที่ 233 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

Tel: 076563550
Tel: 064 0601176