Panan Krabi Resort

โรงแรม, ที่พัก

สวัสดิการ

เงินเดือนที่น่าสนใจ
เงินค่าบริการ
อาหาร 3 มื้อ
ชุดพนักงาน
วันหยุด 8 วันต่อเดือน
วันพักร้อน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี
งานเลี้ยงประจำปี
โปรแกรมอบรม และพัฒนาบุคลากร
โอนย้ายภายในเครือโรงแรม

วิธีการสมัคร

Submit resume to below emails;
[email protected]

ทางโรงแรมฯ ขอให้ผู้สมัครส่งประวัติส่วนตัวมาทางอีเมลเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:00 น.

ติดต่อเรา

Google Map

Panan Krabi Resort

945 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180

ติดต่อ: แผนกทรัพยากรบุคคล

Email: [email protected]

Tel: 075817785

Tel: 075817788

Fax: 075817787

Website: www.panankrabiresort.com