Aonang Fiore Resort

Tel: 075695522
กิจการที่พักสไตล์รีสอร์ท มีห้องพักทั้งหมด 79 ห้อง
"โปรดใส่แมสก์ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน"

ตำแหน่งงานว่าง

HR
  1. Cook Canteen (1) - Urgent

สวัสดิการ

- Service charge
- อาหาร 2 มื้อ/ วัน
- สวัสดิการประกันสังคม
- วันหยุดเดือนละ 6 วัน
- ชุดพนักงาน
- วันหยุดประเพณี 13 วัน
- วันหยุดพักร้อนประจำปี 6 วัน
- กีฬาภายในประจำปี งานเลี้ยงพนักงาน และกิจกรรมศึกษาดูงานประจำปี
- เงินกู้ยืมสวัสดิการพนักงาน
- เงินเยี่ยมเยือนกรณีเจ็บป่วย

วิธีการสมัคร

1. ยื่น Resume ผ่านอีเมล์
2. กรอกใบสมัครที่รีสอร์ท

ติดต่อเรา

Aonang Fiore Resort

764 M.2 Aonang Muang Krabi

ติดต่อ: Kesarin Kwanpor

Tel: 075695522

Fax: 075695525

Website: www.aonangfiore.com