Education

Tel: 0809263265
ประเภท: สถาบันการศึกษา
เปิดสอนนักเรียนระดับปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 1-ุ6 ขวบ
"โปรดใส่แมสก์ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน"

ตำแหน่งงานว่าง

บุคลากรทางการศึกษา
  1. ครูปฐมวัย (1)

ติดต่อเรา

Education

1411 หมู่ 9 ถนน เจ้าฟ้าตะวันออก ตำบล ฉลอง อำเภอเมืือง จังหวัดภูเก็ต

ติดต่อ: Punyanuch

Tel: 0809263265

Website: www.buds-phuket.com