ครัวการบินภูเก็ต

Tel: 0815986394
ประเภท: ธุรกิจอื่นๆ
ผลิตอาหารส่งให้กับทางสายการบิน
ตำแหน่ง

IT Support

รายละเอียด
รับสมัครงาน ตำแหน่ง IT Support
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ความสามารถ
1. สามารถทดสอบและตรวจสอบความผิดพลาดในระบบได้
2. สามารถอ่าน เขียน HTML JAVAscript และ SQL ได้
3. มีความรู้ความสามารถในการซ่อมหรือแก้ไขคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คพื้นฐานได้
4. สามารถใช้งาน, ควบคุม, แก้ไข, เพิ่มเติม, ตรวจสอบส่วนที่ผิดพลาดของระบบและโปรแกรมภายในบริษัท
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ และ ลักษณะงานโดยสังเขป
1. ทดสอบและแก้ไขการทำงานของโปรแกรมที่กำลังพัฒนา
2. จัดเตรียมคู่มือ / ปรับปรุง / ให้คำแนะนำ ผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม
3. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมและอุปกรณ์ภายในบริษัท
4. จัดการข้อมูลภายในโปรแกรม
5. ดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และกล้อง CCTV / ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา HW/SW/Network ภายในบริษัทให้พร้อมใช้งาน
6. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ IP Address และระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ
7. ให้คำแนะนำวิธีการใช้งานและบำรุงรักษา หรือวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่าง ๆ
8. ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
แผนก:
ช่าง
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
แผนกบุคคล
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0815986394
ลงประกาศเมื่อ:
2 มี.ค. 2567

ติดต่อเรา

ครัวการบินภูเก็ต

10/3 ม.6 ถ.สนามบิน

ติดต่อ: แผนกบุคคล

Email: [email protected]

Tel: 0815986394

ตำแหน่งงานทั้งหมด

ครัวการบินภูเก็ต