YourNetworkPhuket

Tel: 0875424464
ประเภท: คอมพิวเตอร์, IT
จำหน่าย : อุปกรณ์ Network Wireless CCTV บริการ: ดูแล และ ติดตั้ง ระบบ Lan Server Wireless Wifi
ตำแหน่ง

It Support

รายละเอียด
1. เพศ ชาย / หญิง
2. ปวช ปวส ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
5. มีความรู้เรื่อง Network และอุปกรณ์ etc.
6. สามารถติดตั้งและ Support ปัญหาของลูกค้าได้
7. มึความรู้ระบบ CCTV
8. มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี และ สามารถทำงานเป็นทีมได้
9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
10. รับพิจารณาผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา
แผนก:
It Support
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามประสบการณ์
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0875424464
ลงประกาศเมื่อ:
4 พ.ย. 2566

สวัสดิการ

• เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์การทำงาน
• ค่าคอมมิชชั่น
• โบนัสประจำปี
• ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
• ค่าเบี้ยเลี้ยง
• ค่าโอที
• วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
• โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร

กรุณาส่งประวัติ การทำงานมาที่อีเมล์ [email protected]

ติดต่อเรา

YourNetworkPhuket

ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ ภูเก็ต

Email: [email protected]

Tel: 0875424464

ตำแหน่งงานทั้งหมด

YourNetworkPhuket

It Support
  1. It Support (1)