AAG Development

อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน

AAG Development เป็นผู้พัฒนาโครงการ Pool Villa ระดับ Luxury เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก บนทำเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ตำแหน่ง : Project Manager

รายละเอียด
1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจัดการก่อสร้าง,โยธา,ช่างสำรวจ หรือที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการก่อสร้าง ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

3. มีความเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างได้เป็นระบบ

4. มีความรอบขอบ ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

5. มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา และการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่ดี

6. บริหารจัดการการก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทและตามมาตรฐานที่กำหนด

7. วางแผนบริหารจัดการอัตรากำลังคนในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

8. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณ, ควบคุมต้นทุน ,ควบคุมคุณภาพ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

9. จัดทำและตรวจสอบสัญญา เอกสาร ข้อกำหนดต่างๆเงื่อนไขสำคัญทั้งที่บริษัททำกับลูกค้า,ผู้รับเหมา,ช่าง,สัญญาอื่นๆในโครงการ

10. ประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค์ และจัดการการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโครงการหรือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

11. ควบคุมผู้รับเหมา-ช่างให้ปฎิบัติงานตามแผนงานและเวลาที่กำหนด

12. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนก:
Construction
จำนวน:
2 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ไม่ระบุ
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0917691111
ลงประกาศเมื่อ:
07 ม.ค. 67

สวัสดิการ

- เงินเดือน
- ค่า Commission (เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
- วันหยุดประเพณี
- วันหยุดพักร้อนประจำปี
- วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ประกันสังคม
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัว และประวัติประสบการณ์การทำงาน ทาง Email มายัง [email protected] หรือโทร 091-769-1111

ติดต่อเรา

AAG Development

8 ซอยเชิงทะเล 1 ถนนศรีสุนทร

Email: [email protected]

ป้ายตำแหน่งงาน : ทั้งหมด