มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Tel: 076276000
ประเภท: สถาบันการศึกษา
เป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตที่เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงดูษฎีบัณฑิตด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรนานาชาติ
ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

รายละเอียด
คุณสมบัติ (*ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ)
- ทุกเพศ / อายุไม่เกิน 35 ปี*
- การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ด้าน Microsoft office เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น* (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450
- สามารถออกนอกพื้นที่เพื่อการจัดโครงการได้
- มีทักษะด้านการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ*
- ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี*
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์*
- ก้าวทันเทคโนโลยี*
แผนก:
งานบริการวิชาการ วิจัย และประชาสัมพันธ์
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
15,000-20,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
คุณนิภา
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076276000
ลงประกาศเมื่อ:
14 ก.พ. 2567

สวัสดิการ

เงินเดือน / สวัสดิการ
- เริ่มต้น 15,000 บาท
- ค่าครองชีพ 1,000 บาท
- ค่าตอบแทนทางภาษา 1,500 - 3,500 บาท (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ (ประกันกลุ่ม)
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนพนักงานเงินรายได้ (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ)
- กระเช้าเยี่ยมไข้ (กรณี IPD)
- สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ

วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ Download ใบสมัครได้ที่
http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form36.pdf (ข่าวรับสมัครงาน)

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม

ติดต่อ: คุณนิภา

Email: [email protected]

Tel: 076276000

Website: https://www.psu.ac.th/phuket

ตำแหน่งงานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

งานบริการวิชาการ วิจัย และประชาสัมพันธ์
  1. นักวิชาการศึกษา (1)