The Pago Design Hotel Phuket

โรงแรม, ที่พัก

The Pago Design Hotel & Phuket Conference Center
Meeting Wedding Events All in One
โรงแรมในเมือง ห้องพัก จัดเลี้ยง รับจัดงาน ประชุมสัมมนา งานแต่ง อีเวนต์ ครบวงจร รองรับ 50-1000 ท่าน
ห้องพัก 79 ห้อง พร้อมสวนและสระว่ายน้ำ บรรยากาศ ซิตี้รีสอร์ท และ Phuket City Conference Center

ตำแหน่ง : ธุรการบัญชี 1 จัดซื้อสโตร์​1 บัญชีต้นทุนทรัพย์สิน1

รายละเอียด
โรงแรมในเมืองเดอะพาโก้ สมัครงานด่วนส่งอีเมลล์ หรือ เเอดไลน์โทรถาม 0933993692

1. Admin Accounting Officer ธุรการบัญชี
* มีความรู้พื้นฐานในระบบบัญชี หรือเกี่ยวข้อง
* มีความชอบในงานเอกสาร สามารถเรียนรู้ระบบคอมพิวเตอร์หรือไอที ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา มีพื้นฐานของการสื่อสารและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเอกสารได้ดี และทำงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ
- ดูแลงานบัญชีและธุรการประจำวัน รายรับ-รายจ่าย
- ดูแลงานธุรการ เช่น จัดซื้อ สโตร์ สั่งของแทนจัดซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน จองโรงแรม ขนส่ง
- เช็คสต็อกสโตร์ สั่งของเตรียมของรับของ
- บันทึก PR จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าใช้จ่าย ทุกประเภท, วัตถุดิบประกอบอาหาร การลงระบบ เพื่อเตรียมการจ่าย
- บันทึก ต้นทุน วัตถุดิบ Cost Check, ส่งรายงาน
- บันทึก ทรัพย์สิน Inventory Check, ส่งรายงาน
- ประสานงานระหว่างแผนก บริการลูกค้า นักงานขาย แผนกช่าง แผนกแม่บ้าน ร้านอาหาร แก้ไขปัญหา เพื่อการทำงานถูกต้อง ไม่ผิดพลาด
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น การชำระเงิน รายงานภาษี รายงานการปิดบัญชี และเอกสารทางบัญชีอื่นๆ

2. Supervisor หรือ officer (Purchase + Store Receive)
มีโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ โน้ตบุค รถยนต์จัดซื้อ
* คล่องตัว ว่องไว ลุยๆ มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาได้
* วุฒิ ปวช ปวส
* มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อของโรงแรม (หากมีพิจรณาพิเศษ)
* สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
* มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื้อสัตย์ อดทน
* มีความละเอียดรอบครอบและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
* มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
* สามารถขับรถยนต์ได้และทำงานนอกสถานที่ได้
* มีทักษะในการติดต่อประสานงานและมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
* จัดทำ/รายงาน Stock วัตถุดิบคงเหลืออาหาร/เครื่องดื่ม ส่งสรุปรายงาน ยอดซื้อเข้า / ขายไป ประจำเดือน

Job Details รายละเอียดงาน
Purchase
1. วางแผนงานจัดซื้อ รายอาทิตย์ รายเดือน ของเข้าสโตร์ วางแผนงานซื้อของล่วงหน้าวัตถุดิบอุปกรณ์สำหรับงานจัดเลี้ยง
2. ตรวจสอบต้นทุนไม่ให้เกินก่อนจัดซื้อ Cost Check
- ต้นทุนงานฟังชั่นก์* - ห้องพักร้านอาหาร เบื้องต้น
3. จัดซื้อตามหาสินค้าและบริการ คัดสรรวัตถุดิบ ต่อรองราคา
3.1 เปรียบเทียบราคาเพื่อความเหมาะสม
3.2 ตรวจสอบราคาให้ถูกต้อง
4. ดูแลเรื่องจัดซื้อภายในโรงแรมทั้งหมด
ตรวจสอบพิจรณาเซ็นใบขออนุมัติซื้อ ใบตลาด ก่อนส่งให้อนุมัติ - PR แผนกต่างๆ - Marketlist
5. ออกใบ PO สั่งซื้อสินค้า
6. ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์เรื่องจัดซื้อ
7. ติดต่อดูแลประสานงานแต่ละแผนกภายในโรงแรม บริหารจัดการด้านการจัดซื้อ
8. รับของ ตรวจเช็คคุณภาพ ราคา น้ำหนัก รุ่นสินค้า ยี่ห้อ จำนวน ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ก่อนกระจายสินค้าตามแผนกต่างๆ
9. เซ็นบิลรับของ เมื่อตรวจเช็คเสร็จ ประกบบิลสั่งของตรวจความถูกต้อง และ ส่งบัญชีทำจ่าย (บิลรับของ บิลกำกับภาษี)
10. กรณีมีออกไปซื้อของหรือซื้ออนไลน์ (ครั้งคราวบางอย่าง) ขออนุมัติให้โอนเงินสดย่อย
Store - Receive
11. รับของเข้าสโตร์ สินค้าเเยกตามแผนกในสโตร์
MK FB BQ HK EN OFFICE
12. ทำเบิกจ่ายแผนกต่างๆ Material Request / พิจรณาจำนวนปริมาณใบเบิกแต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ ยอดขาย การใช้
13. สรุป Stock Card วันต่อวันอัพเดต รายงานส่ง
14. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า: หาก มีสถานการณ์แขกมาเพิ่มด่วน // ของขาดจากซัพ ต้องออกไปซื้อของ หรือเบิกจ่ายของในสโตร์ เพื่อให้ฝ่ายผลิตได้ผลิตสินค้าขาย
____________________________________________________

2. เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสารต่างๆ
**งานหลากหลาย ทั้งจัดซื้อ เอกสาร บัญชี จัดซื้อ-ต้นทุน-ทรัพย์สิน
- ทำจัดซื้อได้ด้วย จัดซื้อ สโตร์สั่งของ/รับของเช็คของ แทนกันกับจัดซื้อสโตร์อีกท่าน
- คีย์บัญชี Express รายการลงระบบ ตามรับมอบหมาย (รายจ่าย) ส่งหัวหน้าตรวจสอบความถูกต้อง
- รายเดือน: ตรวจนับทรัพย์สินรายเดือนแต่ละเเผนก
- รายวัน: คีย์ต้นทุนรายวันตามแบบฟอร์ม ตรวจเช็ค
COST CHECK ตาม แบบฟอร์มที่ผูกสูตรไว้
- จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่รับผิดชอบ
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel/Power Point) ได้ดี Google Drive
_______________________________________________________

3. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน และ ทรัพย์สิน
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับต้นทุนรายวัน ห้องพัก งานฟังชั่นก์ ร้านอาหาร อื่นๆ และสรุปรายอาทิตย์ / เดือน
- จัดทำรายงานกระทบยอดสินค้าคงเหลือกับรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าทุกสิ้นเดือน ทุกแผนก
- จัดทำต้นทุน และสั่งซื้อของ
- รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย, โอนย้าย และการยืม ทรัพย์สิน ตลอดจนรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องตามหมวด และอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
- คำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคาและบันทึกประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษาสินทรัพย์
- ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สิน และสรุปผลการตรวจนับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ทำทะเบียนการต่อประกันภัยของบริษัท
- ต่อทะเบียน, ต่อประกัน, ต่อ พรบ.รถ และต่อภาษีต่างๆ
- จัดทำบันทึกทรัพย์สินที่สูญหาย หรือหมดอายุการใช้งาน เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย เพื่อดำเนินการตามลำดับ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน - ภายนอก
- สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


4. เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
- จัดทำสรุปรายงานรับเงินเข้าบริษัทฯ (ตามรายงานลูกหนี้ AR) และตัดรับชำระเงินในระบบ Express Excel
- จัดทำรายงานภาษีขาย /จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/จัดทำรายงานลูกหนี้ (Aging Update)
- จัดทำรายงานรายได้ประมาณการรับเงิน
- บัญชีด้านจ่าย (AP) จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท - ตั้งจ่ายในระบบ และทำเช็คจ่าย สรุปรายงานยอดจ่ายเงิน และบันทึกบัญชีใบสำคัญจ่ายในระบบ Express / ตัดจ่ายเช็คในระบบ Express / บันทึกบัญชีทรัพย์สินในระบบ Express
- บัญชีทั่วไป บันทึกสมุดบัญชีรายวันทั่วไป ลงในระบบโปรแกรม Express ส่งหัวหน้าตรวจสอบความถูกต้อง
- จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่รับผิดชอบ
- ส่งหัวหน้าตรวจ
- รายงานส่งผู้บริหารตามรับมอบหมาย
แผนก:
Accounting
จำนวน:
2 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ไม่ระบุ
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามประสบการณ์
ผู้ติดต่อ:
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076373111
ลงประกาศเมื่อ:
23 มิ.ย. 67

สวัสดิการ

สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ประกันสังคม
- เงินพิเศษประจำเดือน
- ตรวจสุขภาพประจำปี/ทันตกรรม
- ยูนิฟอร์มพนักงาน
- อาหาร 2 มื้อ/วัน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- รางวัลตอบแทนความดี สำหรับพนักงานดีเด่น
- วันหยุดประจำสัปดาห์/วันหยุดประเพณี
- วันลาต่างๆตามสิทธิ

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume มาทางอีเมล์ [email protected]
หรือเข้ามาเขียนใบสมัครที่โรงแรมได้ตั้งแต่ 09.00-12.00 น./13.00-16.00 น. วันจันทร์-เสาร์
(Walk-in ติดต่อขอรับใบสมัคร 076373111, 062-2421962)

เอกสารประกอบการสมัครงาน
• ประวัติส่วนตัว (Resume / CV)
• สำเนาบัตรประชาชน (Copy of Identification Card)
• สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of Household Registration)
• รูปถ่ายหน้าตรง (Photo)
• สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) (Copy of Education Certificate)
• หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) (Copy of Work Certificate)

ติดต่อเรา

Google Map

https://www.google.com/maps/dir//the+pago+design+hotel+map/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x30503185911244f9:0x16efad88a30deeb?sa=X&ved=1t:3061&ictx=111

The Pago Design Hotel Phuket

88 Moo.2 T. Ratsada, A. Mueng, Phuket, 83000 Thailand

ติดต่อ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 076373111

Tel: 0622421962

Email: [email protected]

Website: thepagohotelphuket.com

ป้ายตำแหน่งงาน : ทั้งหมด