Ao Po Grand Marina

การท่องเที่ยว, ทัวร์

ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างคอนโด

รายละเอียด
รายละเอียดงาน
-- มีหน้าที่ในการตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบระบายน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบท่อน้ำประปาภายใน, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และพื้นที่ของส่วนกลาง
-- มีหน้าที่ในการตรวจสอบลิฟต์ โดยสารทุกตัว พร้อมการดูแลและซ่อมบำรุงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
-- มีหน้าที่ในการควบคุมระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในอาคาร
-- ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมแซม พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่อยู่ภายในอาคาร
-- ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ ภายในอาคาร
-- จัดทำรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ การบำรุงรักษา การดูแลระบบ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายไว้จากทางนิติบุคคล
-- มีการบันทึกการตรวจสอบ การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาทุกส่วนที่อยู่ในหน้าที่ พร้อมการจดบันทึกไว้ภายในแพลตฟอร์มที่ทางนิติบุคคลได้มอบหมายให้
-- ทำการบันทึกเรื่องสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของอาคาร
-- บันทึกการดูแล การซ่อมแซม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
-- สามารถจัดตารางกะ และควบคุมดูแลลูกน้องในทีมได้
-- สามารถเข้างานรอบเช้า, บ่าย, ดึก ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
5. ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์
แผนก:
Ao Po Residence
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076336200
ลงประกาศเมื่อ:
02 ก.พ. 65

สวัสดิการ

- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินเดือนขึ้นทุกปี
- โบนัสประจำปี
- บัตรประกันกลุ่ม
- บัตรประกันสังคม
- วันหยุดประจำปี

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารใบสมัครมาได้ที่ 076-336-200 ต่อ 112
E-mail : [email protected]

ติดต่อเรา

Ao Po Grand Marina

113/1 M.6 T.Paklok A.Thalang Phuket 83110

Email: [email protected]

ป้ายตำแหน่งงาน : ทั้งหมด