Love Island (เลิฟอันดามัน)

การท่องเที่ยว, ทัวร์

เป็นบริษัทนำเที่ยวทางทะเล โดยมีเรือสปีดโบ๊ทและอื่นๆ ในเส้นทางภาคใต้

ตำแหน่ง : CEO/Personal Assistant

รายละเอียด
Chief Executive Officer (C.E.O)
ไม่จำกัดเพศ
วุฒิป.ตรี ขึ้นไป
ไม่จำกัดอายุ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีประสบกาณ์ในตำแหน่งงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
Supervisory Responsibilities:
-Oversees the ongoing operations of all divisions in the company (ดูแลการดำเนินงานโดยภาพรวมของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่น )
-Manages and directs the company toward its primary goals and objectives.(จัดการและแนะนำแนวทางให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์ที่วางไว้
-Leads a team of executives to consider major decisions including investing, mergers, or large-scale expansion (แนะนำแนวทางให้กับผู้บริหารพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เช่น การลงทุน, หรือการขยายกิจการ)
-Promotes communication and cooperation among divisions to create a spirit of unity in the organization. (ส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างฝ่ายเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร)
Duties/Responsibilities:
-Works with the board of divisions and other executives to establish objectives, goals, policies, andrelated plans for short/long term.
(ทำงานร่วมกับทีมบริหารแต่ละฝ่ายเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และแผนการท างานทั้งระยะสั้น และระยะยาว )
-Presents regular reports on the status of the company’s operations to the board of directors and to company staff (นำเสนอรายงานสถานะการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการและพนักงานบริษัทอย่างสม่ำเสมอ)
-Oversees the organization’s financial structure, ensuring adequate and sound funding for the mission and goals of the company (ดูแลโครงสร้างทางการเงิน, บริหารจัดหาเงินทุนที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับภารกิจและเป้าหมายของบริษัท)
-Reviews the financial results of all operations, comparing them with the company’s objectives and taking appropriate measures to correct unsatisfactory performance and results.
(ทบทวนผลประกอบการทางการเงิน เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไข และพัฒนาผลงานของบริษัทโดยภาพรวม)
-Ensures the company’s compliance with all applicable laws, rules, regulations, and standards.(ดูแลให้บริษัทปฏิบัติดำเนินการภายใต้กฏหมาย ข้อระเบียบบังคับ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)
-Serves as the company’s representative to the board of directors, employees, customers, the related parties. (ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทต่อคณะกรรมการ พนักงาน ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง)

Personal Assistant
คุณสมบัติ
เพศชาย-หญิง
อายุ 25-45 ปี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
วางแผนจัดสรรตารางงานผู้บริหารได้ จดบันทึกและประสานงาน วางแผนเรื่องโภชนาการ และตารางออกกำลังกาย
มีความสามารถในการนำเสนอพรีเซ้นงาน
สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และยืดหยุ่น
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง
สามารถขับขี่รถยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบอนุญาติขับขี่ ( ขับรถ Alphard ได้พิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะในโปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, E-mail เป็นต้น
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานแผนก:
ออฟฟิศภูเก็ต
จำนวน:
2 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ม.6/ปวช. ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามประสบการณ์
ผู้ติดต่อ:
HR
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0935823800
ลงประกาศเมื่อ:
22 มิ.ย. 67

สวัสดิการ

1.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม /ตรวจสุขภาพประจำปี
2.วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,ลากิจได้รับค่าจ้าง ,ลาพักร้อน,ลาอื่นๆตามกฎหมาย
3.สิทธิท่องเที่ยวพนักงานภายในองค์กร
4.ปรับประจำปี
5.เบี้ยเลี้ยงกรณีออกทำงานต่างจังหวัด
6.ค่าน้ำมันรถ
7.ค่าล่วงเวลา
8.ค่าที่พักกรณีไปต่างจังหวัด
9.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
10.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ
11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
12.Service Charge
13.กิจกรรมประจำเดือนเกิด
14.ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
15.กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงานที่นอนพักโรงพยาบาล /คลอดบุตร
16.การผึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ตามตำแหน่งงานของพนักงาน

วิธีการสมัคร

ส่งทางเมล์ [email protected]
เอกสารใช้ในการสมัครงาน
1.CV ประวัติส่วนตัว
2.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ไม่เกิน 3 เดือน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
5.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
6.สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ใบ
7.สำเนาใบขับขี่ 1 ใบ
8.สำเนาใบผ่านงาน 1 ใบ
9.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ใบ
10.ประกาศนียบัตรต่างๆ ที่มีผลต่อการสัมภาษณ์งาน
11.ผลงานการทดสอบต่างๆ/ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
12.ผลการฉีดวัคซีนโควิค-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ขึ้นไป

ติดต่อเรา

Love Island (เลิฟอันดามัน)

9/239-240 (หมู่บ้านภูเก็ตธานี 3 ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ)ถนนศักดิเดช 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ติดต่อ: HR

Tel: 0935823800

Email: [email protected]

Email: [email protected]

Website: http://www.loveandaman.com

ป้ายตำแหน่งงาน : ทั้งหมด