Khanom Beach Resort And Spa

Tel: 075528111
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก
ที่พักและร้านอาหาร
"โปรดใส่แมสก์ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน"

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการ

- อาหาร 3 มื้อ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เซอร์วิส ชาร์จ การันตี 1,000 บาท

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัว ได้ที่ [email protected]

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ (เพศชาย)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (กรณีได้รับพิจารณาเข้าทำงาน เพิ่มรูปถ่ายจำนวน 2 รูป)
-อื่นๆ (ถ้ามี )
หรือเข้ามาเขียนใบสมัครได้ด้วยตัวเอง (จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.)
ที่โรงแรม ขนอม บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

ติดต่อเรา

Khanom Beach Resort And Spa

3/9 MOO 6

ติดต่อ: hr

Tel: 075528111
Tel: 0918217367

Fax: 075528113

Website: www.khanombeachresort.com