นครราชสีมา - นัดพบแรงงาน โคราช

โดย: PhuketAll Admin
นครราชสีมา - "นัดพบแรงงาน โคราช"
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องโคราชฮอล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช
สอบถามข้อมูล โทร. 044-355-265 - 7, 098-728-5489