พังงา-สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา

16 มิ.ย. 2565โดย: สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาtarget=
พังงา-สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ขอเชิญร่วมงาน โครงการนัดพบแรงงานจังหวัดพังงา
ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน
(ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น
- การรับลงทะเบียนสมัครงาน และสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง
- การให้บริการของหน่วยงานจัดหางาน
- แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ Smart Job
- ให้คำปรึกษาและแนะนำในการหางาน
- สาธิตอาชีพและแนะนำอาชีพอิสระ
สำหรับผู้สนใจสมัครงานต้องเตรียมหลักฐานมาดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รปถ่าย
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบแสดงการพ้นภาระทางทหาร(เพศชาย)
7. เอกสารอื่นๆ
__________________________________________
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์/โทรสาร 076-460-671-4
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน