TRISARA Open House and Recruitment Day

โดย: TRISARA
โรงแรมตรีสรา ภูเก็ต เปิดบ้านรับสมัครงานหลายอัตรา
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565  ตั้งแต่เวลา 9.00–17.00 น. ณ โรงแรมตรีสรา

TRISARA – Open House & Recruitment Day
Monday 12 September 2022
9 am. - 5 pm. @ TRISARA

เอกสารประกอบการสมัครงาน อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบผ่านงาน
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว     1 รูป

โรงแรมตรีสรา
60/1 หาดลายัน หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทร: 076-310-354 , 076-310-359
อีเมล์: [email protected]

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง