Anantara Koh Yai Resort and Villas

Mass Recruitment
รับสมัครพนักงานเพื่อเปิดโรงแรม อนันตรา เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
ที่ห้องประชุมโบ๊ทพ้อยท์ โรงแรม NH โบ๊ท ลากูน (แยกบายพาส)
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม: 095-418-8021

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง