Splash Beach Resort Maikhao

Open House เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่
Splash Beach Resort Maikhao & Andaman Pool Villas

กรอกใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรม สแปลช บีช รีสอร์ท

***ผู้สมัครกรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานให้พร้อม***
ติดต่อ 076-372-000 ต่อ 1570, 1571, 1572

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง