The L Resort Krabi

Tel: 0945935311
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก
โรงแรม ระดับ 4 ดาว มีห้องพัก 49 ห้อง อยู่หน้าหาดอ่าวนาง ตรงข้ามทะเล
"โปรดใส่แมสก์ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน"

ตำแหน่งงานว่าง

ร้านอาหาร
  1. Asistant FB Manager (1)

ครัวผลิต
  1. Steward/Cook Helper (2)

ต้อนรับ
  1. Admin &Marketing (1)

ร้านอาหาร
  1. Waitress (1)

แม่บ้าน
  1. Room Attendant/Room Boy (2)

สวัสดิการ

ตามกฏหมายแรงงานกำหนด
วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
อาหารพนักงาน 2 มื้อ
ยูนิฟอร์ม 3 ชุด
วันหยุดวันสำคัญประจำปี 13 วัน
วันพักร้อน 6 วัน/ปี

วิธีการสมัคร

**สมัครด้วยตัวเอง ตามเวลาราชการ**
รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาใบผ่านงาน

ติดต่อเรา

The L Resort Krabi

31 หมู่ที่ 2

ติดต่อ: อุไรวรร ชัยพันธ์

Tel: 0945935311
Tel: 0945935311

Website: www.thelresort.com