ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า

"สมาชิกท่านใดจะโพสต์งาน ให้โพสต์ที่หน้า Jobs นะครับ, หน้า "เพจออล" ใช้สำหรับโพสต์โฆษณาทางธุรกิจ, ทีมงานต้องลบโพสต์งานออกจาก "เพจออล""

วิธีการสมัคร

***ติดต่อสมัครงาน ด้วยตนเองได้ที่ โตโยต้า เน็กซ์ ถลาง (ก่อนถึงร้านคุณแม่จู้)***
โทร 076-201100 ต่อ แผนกบุคคล
[ เอกสารสมัครงาน ]
1.รูปถ่าย 1นิ้ว 1รูป 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาใบขับขี่
5.สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 6.สำเนาวุฒิการศึกษา (โปรดนำเอกสารฉบับจริงมาแสดง)
7.สำเนาเอกสารการผ่านเกณฑ์ทหาร 8.อื่นๆ : ใบผ่านงาน, เกียรติบัตร

ติดต่อเรา

Toyota Next

333 หมู่ 8 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี

ติดต่อ: แผนกบุคคล (ต่อ 4800)

Email: [email protected]

Tel: 076201100

Website: www.toyotanext.co.th