Travstore Travel Management Co., Ltd.

การท่องเที่ยว, ทัวร์

Travstore Travel Local DMC and Tour Operator. Phuket and Bangkok based

"สมาชิกท่านใดจะโพสต์งาน ให้โพสต์ที่หน้า Jobs นะครับ, หน้า "เพจออล" ใช้สำหรับโพสต์โฆษณาทางธุรกิจ, ทีมงานต้องลบโพสต์งานออกจาก "เพจออล""

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการ

ประกันสังคม
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดพักร้อนประจำปี
วันหยุดนักขัตฤกษ์
งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่บริษัททราฟสโตร์ หรือ
ส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาที่ email : [email protected]
เอกสารการสมัครงาน
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท ท.2 (สำหรับพนักงานขับรถตู้)
- สำเนาบัตรมัคคุเทศก์ (สำหรับพนักงานไกด์)
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ติดต่อเรา

Travstore Travel Management Co., Ltd.

22/77 ซอย 2 หมู่บ้านศุภาลัย วิลล์ ม.2 ถ.เทพอนุสรณ์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ติดต่อ: Travstrore Travel Management Co., Ltd.

Email: [email protected]

Tel: 0954647991

Website: www.travstore.com