W Koh Samui

Tel: 077915999
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก
โรงแรม
"โปรดใส่แมสก์ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน"

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการ

- ค่าเช่าบ้าน
- ประกันกลุ่ม
- ประกันสังคม
- อาหาร 3 มื้อ
- Service Charge
- วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์
- วันหยุดพักร้อน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลของทางโรงแรม

ติดต่อเรา

W Koh Samui

4/1 หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ติดต่อ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel: 077915999