YourNetworkPhuket

Tel: 0875424464
ประเภท: คอมพิวเตอร์, IT
จำหน่าย : อุปกรณ์ Network Wireless CCTV บริการ: ดูแล และ ติดตั้ง ระบบ Lan Server Wireless Wifi
"โปรดใส่แมสก์ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน"

ตำแหน่งงานว่าง

It Support
  1. It Support (1)

สวัสดิการ

• เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์การทำงาน
• ค่าคอมมิชชั่น
• โบนัสประจำปี
• ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
• ค่าเบี้ยเลี้ยง
• ค่าโอที
• วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
• โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร

กรุณาส่งประวัติ การทำงานมาที่อีเมล์ [email protected]

ติดต่อเรา

YourNetworkPhuket

ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ ภูเก็ต

Tel: 0875424464