บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Tel: 076291111
ประเภท: อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน
เนื่องด้วยขณะนี้มีการลงประกาศงานขายของออนไลน์เข้ามาเป็นจำนวนมาก
โปรดใช้วิจารณญาณในการสมัคร เพราะงานเหล่านี้เข้าข่ายหลอกลวง

ตำแหน่งงานว่าง

วิธีการสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน :
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4.สำเนาใบผ่านงาน, เอกสารอื่นๆ
5.รูปถ่าย 1 หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป

รูปภาพ

ติดต่อเรา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 74,75 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ: นันท์นภัส

Tel: 076291111