บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เราเป็นผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้า ปัจจุบันบริษัทดำเนินการบริหารศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ "ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ" รวมถึงอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยต่างๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต เรากำลังมองหาบุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯในตำแหน่งต่างๆ เพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ

"สมาชิกท่านใดจะโพสต์งาน ให้โพสต์ที่หน้า Jobs นะครับ, หน้า "เพจออล" ใช้สำหรับโพสต์โฆษณาทางธุรกิจ, ทีมงานต้องลบโพสต์งานออกจาก "เพจออล""

สวัสดิการ

โบนัสประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี
ค่ารักษาพยาบาล OPD 40,000 บาทต่อปี (รวมค่าทำฟัน)
ประกันกลุ่มชีวิตและสุขภาพ IPD
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทุนการศึกษาบุตร
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินช่วยเหลืองานศพ (ฌาปนกิจ)
ยูนิฟอร์ม
สิทธิพิเศษ E-Card เมื่อเข้าใช้บริการ Food Park เซ็นทรัลทุกสาขา (เพิ่มเงิน 20 %)
ส่วนลดพนักงานในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป

วิธีการสมัคร

qเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4.สำเนาใบผ่านงาน, เอกสารอื่นๆ
5.รูปถ่าย 1 หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป

***สนใจสามารถมาสมัครได้ที่ เซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั้น 3 (เข้าทางร้านอาหารคัตสึยะ) หรือส่ง resume มาได้ตามที่อยู่ Email ที่แนบไว้***

รูปภาพ

ติดต่อเรา

Google Map

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 74,75 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ: ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์

Email: [email protected]

Email: [email protected] (คุณนัน)

Email: [email protected] (คุณบี)

Tel: 076601222

Tel: 076601222

Tel: 076601222

Website: https://www.centralpattana.co.th/th/home