บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (TITLE) และบริษัทในเครือ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในย่านทำเลที่มีศักยภาพ ซึ่งเน้นการออกแบบโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ การให้ความสำคัญกับคุณภาพการก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโครงการที่เน้นความร่มรื่นและความรู้สึกเสมือนการพักผ่อนในโรงแรมหรือรีสอร์ท

ตำแหน่ง : Juristic Person พนักงานนิติบุคคล

รายละเอียด
ไฮไลท์เด่นของงาน
• นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ คอนโด
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน
1.ควบคุม ดูแลจัดการด้านเอกสารต่างๆ ของสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด
2.ตรวจเช็ค ดูแลการเบิกจ่าย และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน และโครงการ
3.การออกใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค่าส่วนกลาง และค่าบริการต่างๆให้เจ้าของร่วมของโครงการ
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการ เพื่อให้งานโดยรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์
5.ให้บริการ อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยของโครงการ
6.การรับแจ้งเรื่องงานซ่อมแซมห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมประสานงาน วิศวกร ช่างอาคารเพื่อซ่อมแซม
7.ตรวจเช็ค บันทึกรายการ และนำส่งพัสดุให้กับเจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัย
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการนิติบุคคล
9.จัดทำประกาศ เรื่องกิจกรรม การประชุม การซ่อมแซมต่างๆของโครงการให้เจ้าของห้องชุดทราบ
10.เตรียมเอกสาร จัดสถานที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญและประชุมคณะกรรมการนิติบุคคล
11. ควบคุมการใช้กฎระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดให้เป็นไปตามที่โครงการกำหนด

คุณสมบัติ
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม
มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการพูด-การเจรจาในระดับดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ดี
มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
มีทักษะการใช้งาน MS office และ Computer
ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ สามารถเข้างานเป็นช่วงเวลาได้
แผนก:
Juristic Management
จำนวน:
3 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามประสบการณ์
ผู้ติดต่อ:
จุฑาพร จูประจบ (อาจู)
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
025219533
ลงประกาศเมื่อ:
12 ก.ค. 67

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันสุขภาพ
อบรมภายในและภายนอกบริษัท
กิจกรรม Team Building

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครมาได้ที่ [email protected]

รูปภาพ

ติดต่อเรา

RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

469 หมู่ 6 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง ภูเก็ต 83130 ประเทศไทย

ติดต่อ: จุฑาพร จูประจบ (อาจู)

Tel: 025219533

Tel: 0800622264 อาจู

Email: [email protected]

Website: www.rhombho.co.th

ป้ายตำแหน่งงาน : ทั้งหมด