ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
Travstore Travel Management
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
15:23 น. | 10 ธ.ค. 66ภูเก็ต
11:27 น. | 10 ธ.ค. 66ภูเก็ต
09:21 น. | 10 ธ.ค. 66ภูเก็ต
08:40 น. | 10 ธ.ค. 66ภูเก็ต
08:33 น. | 10 ธ.ค. 66กระบี่
Amazing canoeing and Leo canoe group
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
08:13 น. | 10 ธ.ค. 66ภูเก็ต
The Seanery co.,Ltd.
กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
ไกด์
 1. ไกด์/มัคคุเทศก์ (1)
Hostess (บนเรือ)
 1. Hostess(บนเรือ) (2)
นักศึกษาฝึกงาน P/T
 1. Bartender/Hostess (3)
17:46 น. | 9 ธ.ค. 66ภูเก็ต
12:00 น. | 9 ธ.ค. 66ภูเก็ต
BJ Canoeing tour
ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
11:48 น. | 9 ธ.ค. 66ภูเก็ต
Exotic Voyage
กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
กรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ [email protected] หากท่านผ่านการพิจารณาเราจะติดต่อไปเพื่อนัดสัมภาษณ์
10:43 น. | 9 ธ.ค. 66ภูเก็ต
Hot Spot International Travel Service (Thailand)
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
Reservation & Operation Team
 1. RSVN & OP Agent (ภาษาอังกฤษ) (1)
Trainee (นักศึกษาฝึกงาน)
 1. Trainee (นักศึกษาฝึกงาน) (6)
Marketing
 1. Produck Executire (2)
10:32 น. | 9 ธ.ค. 66ภูเก็ต
บริษท ทีเจ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
Reservation & Operation Team
 1. RSVN & OP Agent (ภาษาจีน) (2)
Accounting
 1. Accounting Clerk (1)
Trainee (นักศึกษาฝึกงาน)
 1. Trainee (นักศึกษาฝึกงาน) (4)
10:28 น. | 9 ธ.ค. 66ภูเก็ต
10:13 น. | 9 ธ.ค. 66กระบี่
08:52 น. | 9 ธ.ค. 66ภูเก็ต
กู๊ด ลัค เซอรืวิส
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
08:48 น. | 9 ธ.ค. 66ภูเก็ต
Reservation Department
 1. Room Reservation (3)
Operation Department
 1. Tour Operation Department (2)
 2. Operation (4)
Accounting Department
 1. บัญชี (2)
Production Department
 1. Production (2)
21:18 น. | 8 ธ.ค. 66ภูเก็ต
Yona Beach Club
เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
19:03 น. | 8 ธ.ค. 66ภูเก็ต
Blue Canyon Country Club
ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
17:57 น. | 8 ธ.ค. 66ภูเก็ต
16:44 น. | 8 ธ.ค. 66ภูเก็ต
16:38 น. | 8 ธ.ค. 66ภูเก็ต