ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
15:30 น. | 3 มี.ค. 67ภูเก็ต
10:50 น. | 3 มี.ค. 67ภูเก็ต
18:08 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
Wakesurf Bros Thailand
เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
17:21 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
15:29 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
15:16 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
13:38 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
Bang Bang Tour Co.,Ltd
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
13:24 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
The Seanery co.,Ltd.
กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
บัญชี
  1. บัญชี (1)
หัวหน้า Hostess (บนเรือ)
  1. หัวหน้าแผนก Hostess (1)
Hostess (บนเรือ)
  1. Hostess (3)
ไกด์
  1. ไกด์/มัคคุเทศก์ (1)
นักศึกษาฝึกงาน P/T
  1. Bartender/Hostess (3)
12:38 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
Vikasa Yoga Retreat
มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
12:15 น. | 2 มี.ค. 67สุราษฎร์ธานี
Island Yoga
เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
12:09 น. | 2 มี.ค. 67พังงา
Exotic Voyage
กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
กรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ [email protected] หากท่านผ่านการพิจารณาเราจะติดต่อไปเพื่อนัดสัมภาษณ์
11:55 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
Siam Impression travel phuket
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
10:58 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
บริษัท พัชทรี ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
พนักงานขับรถตู้
  1. พนักงานขับรถตู้ (1)
นักศึกษาฝึกงาน
  1. นักศึกษาฝึกงาน (5)
ช่างทั่วไป
  1. ช่างทั่วไป (1)
10:57 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
10:51 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
10:10 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
09:47 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
Anex Tour
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
08:57 น. | 2 มี.ค. 67ภูเก็ต
08:27 น. | 2 มี.ค. 67กระบี่
Es S Phuket Travel
เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
18:30 น. | 1 มี.ค. 67ภูเก็ต