ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
Cyber Tour Phuket
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
Operation Office
 1. Operation Office (2)
17:05 น. | 1 มี.ค. 67ภูเก็ต
AsianTrails Ltd.
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
15:32 น. | 1 มี.ค. 67ภูเก็ต
15:21 น. | 1 มี.ค. 67ภูเก็ต
DER Asia Tours Co., LTD.
กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
14:52 น. | 1 มี.ค. 67ภูเก็ต
JTB (THALAND) LIMITED
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
14:46 น. | 1 มี.ค. 67ภูเก็ต
Asia Peak 631
เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
14:38 น. | 1 มี.ค. 67ภูเก็ต
Asia Marine Ltd.
เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
14:05 น. | 1 มี.ค. 67ภูเก็ต
Yona Beach Club
เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
Sales & Marketing (Pre-opening)
 1. Sr. Sales Executive Chinese 1 P (2)
 2. 1 P Director of sales (Phuket based) (1)
 3. Marketing Assistant (4)
Kitchen operations (Pre-Opening Team)
 1. Sous Chef (1)
FB Service (Pre-opening)
 1. FB and Kitchen Team (17)
13:53 น. | 1 มี.ค. 67ภูเก็ต
การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศ
ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจำสุราษฎร์ธานี)
 1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำสุราษฎร์ธานี) (1)
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 1. หัวหน้า แผนกสรรหาและคัดเลือก (ประจำสุราษฎร์ธานี) (1)
ฝ่ายบริหารการเดินรถ
 1. ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการเดินรถ (1)
อาคารและสถานที่
 1. ผู้จัดการฝ่ายอาคารและสถานที่ (1)
โยธา/ก่อสร้าง
 1. หัวหน้า แผนกโยธา (1)
12:49 น. | 1 มี.ค. 67สุราษฎร์ธานี
Let's Go VACATION
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
พนักงานเค้าเตอร์ทัวร์
 1. พนักงานเค้าเตอร์ทัวร์ / ป่าตอง (1)
10:04 น. | 1 มี.ค. 67ภูเก็ต
09:14 น. | 1 มี.ค. 67ภูเก็ต
Blue Canyon Country Club
ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
Kitchen
 1. กุ๊ก ครัวไทย (1)
Front Office
 1. Guest Service Agent (1)
Spa
 1. Spa Therapist (2)
Corporate Affairs&Government Liaision Department-Legal
 1. Corporate Affairs (2)
Sales & Marketing
 1. Property (7)
07:53 น. | 1 มี.ค. 67ภูเก็ต
เอสที เวิลด์ ภูเก็ต
เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
13:30 น. | 29 ก.พ. 67ภูเก็ต
เพกัสทัวร์
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
12:28 น. | 29 ก.พ. 67ภูเก็ต
บริษัทเพิร์ลซี ทราเวลจำกัด
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
12:18 น. | 29 ก.พ. 67ภูเก็ต
Seal superyachts
กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
11:33 น. | 29 ก.พ. 67ภูเก็ต
Reservation Department
 1. Room Reservation (3)
Operation Department
 1. Tour Operation Department (2)
 2. Operation (4)
Accounting Department
 1. บัญชี (2)
11:15 น. | 29 ก.พ. 67ภูเก็ต
10:17 น. | 29 ก.พ. 67ภูเก็ต
09:34 น. | 29 ก.พ. 67ภูเก็ต