ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
สิฐเทเลคอมภูเก็ต
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ช่างติดตั้งทั่วไป
  1. ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด (4)
10:34 น. | 10 มี.ค. 66ภูเก็ต
16:45 น. | 7 มี.ค. 66ภูเก็ต
J-Dea Solutions
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Sales and Marketing
  1. Sales Manager (1)
11:45 น. | 26 ก.พ. 66กรุงเทพมหานคร
Wallon
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
17:33 น. | 31 ม.ค. 66ภูเก็ต
Sujo Twenty-Two
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
09:24 น. | 28 พ.ย. 65ภูเก็ต
เอส เอ็น ซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที ช็อป
ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
08:17 น. | 7 พ.ย. 65ภูเก็ต
Infinite Image
ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
16:45 น. | 13 ต.ค. 65ภูเก็ต
Express Data Co.,Ltd
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
Sales and marketing
  1. Sales executive (2)
Technical Support
  1. Technical Support (4)
16:04 น. | 1 ต.ค. 65ภูเก็ต
Dynatech Technology (Thailand) Co.,Ltd
กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
16:05 น. | 12 ก.ย. 65ภูเก็ต
wannaverse
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
10:59 น. | 24 ส.ค. 65ภูเก็ต
ETNECA (Thailand) Co., Ltd.
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
12:15 น. | 14 มิ.ย. 65ภูเก็ต
DigitalOps Co., Ltd
เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
20:07 น. | 1 มิ.ย. 65ภูเก็ต