ร้านค้าปลีกค้าส่ง ร้านซำบายดี

ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า

ร้านสะดวกซื้อขายปลีกและส่งสินค้าผักและผลไม้รวมถึงสินค้าในครัวเรือนทั่วไป สินค้ากลุ่มไวน์และ เครื่องดื่ม คาแฟ่ เบเกอรี่ ขนม

  • เพจออล
  • ตำแหน่งงาน
 
16:06 | 05 พ.ค. 67

ทั้งหมด 1 ตำแหน่ง | ภูเก็ต