ข่าวสาร

21 ส.ค. 63

นครพนม - นัดพบแรงงานจังหวัดนครพนม

โดย : จัดหางานจังหวัดนครพนม

ภูเก็ต

19 ส.ค. 63

14 ส.ค. 63

กระบี่ - นัดพบแรงงานจังหวัดกระบี่

โดย : จัดหางานจังหวัดกระบี่

กระบี่

14 ส.ค. 63

ลำพูน - นัดพบแรงงานจังหวัดลำพูน

โดย : จัดหางานจังหวัดลำพูน

ภูเก็ต

14 ส.ค. 63

11 ส.ค. 63

ภูเก็ต - นัดพบแรงงานจังหวัดภูเก็ต

โดย : จัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต

10 ส.ค. 63

05 ต.ค. 62

04 ต.ค. 62

นัดพบตลาดแรงงานจังหวัดปทุมธานี

โดย : นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

ภูเก็ต

10 ก.ย. 62

Wyndham Nai Harn Beach Phuket

โดย : Wyndham Nai Harn Beach Phuket

ภูเก็ต

20 ส.ค. 62

06 ก.ค. 62