รับสมัครช่างฝีมือ

ช่างปูกระเบื้อง แบบเหมา

ช่างสี รับทั้งรายวันและรายเดือน ( ใช้เครื่องพ่นสีเป็น)

งวดที่เบิก ตามตกลง
** หลังแจ้ง ส่งงาน 1-3 วัน ทางบริษัทตรวจเชค หากไม่ต้องแก้ไข โอนเงิน ภายใน 1-3 วัน หากงานต้องแก้ไข ต้องแก้ไขก่อน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง