โดย: Meir Jarr Hotel
โรงแรมเมียจ๋า ป่าตอง เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ 2 ตำแหน่ง
1.Residant Manager 1 อัตรา (Female)
2.Front Supervisor 1 อัตรา (Female)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง