โรงแรมทวินโลตัส รับสมัครตำแหน่ง Sales Executive โดยมีประสบการณ์ทางด้านงาน Wedding, Government, Seminar, Event ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สนใจส่ง CV มาได้ที่ [email protected]

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง