รับสมัครพนักงานด่วนๆ

1 พนักงานทัพยากรบุคคล ควบจัดซื้อ ปสก ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 1 ตำแหน่ง
2 โฟร์แมนหน้างาน เน้น โครงสร้าง - สถาปัตยกรรม ปสก ไม่ต่ำกว่า 10 ปี 1 ตำแหน่ง
3 วิศวกรสำนักงาน (โยธา) ปสก ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 1 ตำแหน่ง

ติดต่อ คุณ กชนันท์ 099 402 9599 ด่วน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง