ตำแหน่ง : โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)
เงินเดือน : ตามตกลง /ตามประสบการณ์
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้าง 0-3 ปีขึ้นไป
- มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบ
- สามารถทำงาน กลางวันหรือ กลางคืนได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่
- มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม ดังนี้ Microsoft Office, Auto Cad
- หากเขียน แบบ Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Inspector) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด
- ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- จัดซื้อวัสดุเมื่อจำเป็น
-

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เงินโบนัสตามผลงาน
- วันหยุดนักขัตกฤกษ์ / วันหยุดประจำปี
- ปรับเงินเดือน ตามผลงาน
- ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์
- เข้าทำงาน 8.00 – 5.00 น.
สนใจติดต่อ :
อีเมลล์ : [email protected]
โทร : 093 594 8242

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง