รับสมัครสมาชิกใหม่

คนขับรถ แมคโคร / รับส่งคนงาน
โฟร์แมนงานสถาปัตยกรรม / โครงสร้าง
วิศวกรโยธาประจำสำนักงาน
พนักงานทรัพยากรบุคคลควบจัดซื้อ