รับสมัครพนักงาน เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทเอกชนขนาดเล็ก แต่มั่นคงทางการเงิน ไม่มีการคัดคนออก ไม่มีการลดหรือตัดเงินเดือน ไม่ว่าจะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ หรือ โรคภัยคุกคาม !!!!!!!

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง