รับสมัครพนักงานด่วน

พาสทาม งานบริการต่างๆในร้านอาหาร สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
พนักงานเสริฟ ชาย,หญิง 1 ตำแหน่ง

มีประสบการณ์ เสิร์ฟ ฟังภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
สื่อสาร ภาษาอังกฤษในร้านอาหารได้ปานกลาง
มีความรับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย
อายุ 20-35 ปี เงินเดือน 13,000 เซอร์วิสชาร์จ 8%