Rayavadee

Tel: 075817632
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก
ให้การบริการขายห้องพัก
"โปรดใส่แมสก์ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน"

ตำแหน่งงานว่าง

ติดต่อเรา

Rayavadee

214 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180

ติดต่อ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Department)

Tel: 075817632

Fax: 075817633

Website: www.rayavadee.com