Areca Resort and Spa

โรงแรม, ที่พัก

3 Property
- SHUFFLE CAFE'
- Phase 1 = 60 Rooms
- Phase 2 = 120 Rooms
- Villas = 52 Rooms

ตำแหน่ง : Asst. FOM

รายละเอียด
มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 2 ปี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีภาวะความเป็นผู้นำ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีประสบการณ์ด้าน Reservation
เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
แผนก:
Front Office
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
HR
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076319018
ลงประกาศเมื่อ:
09 เม.ย. 67

สวัสดิการ

เงินเดือน
อาหารพนักงาน
เงินค่าบริการ/เซอร์วิสชาร์จ (ตามเงื่อนไข)
ชุดยูนิฟอร์ม (ตามเงื่อนไข)
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดประจำปี/นักขัตฤกษ์ (ตามเงื่อนไข)
วันหยุดพักผ่อน/พักร้อน (ตามเงื่อนไข)

วิธีการสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาวุฒิการศึกษา
ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
ใบรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม

ด้วยสถานการณ์โควิด ให้ผู้สมัครส่งประวัติการทำงานผ่านอีเมล์
ทางบริษัทจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณา ไม่เกิน 7 วัน

ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครด้วยตนเองได้
ในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00-11.00 น. และ 14.00-16.00 น.
แต่งกายสุภาพ เสื้อสีขาว กางเกงสเล็คสีดำ หรือกระโปรงสีดำสนิท ทรงสุภาพ
ผู้ชายใส่รองเท้าหนังคัชชูสีดำสนิท ผู้หญิงใส่รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ เท่านั้น

ติดต่อเรา

Areca Resort and Spa

96/1 Moo 7, Wichitsongkram Road, Kathu, Phuket 83120 พิกัด กะทู้ บริเวณสามแยกไฟแดง ทางเข้า ม.อ.ภูเก็ต

ติดต่อ: HR

Fax: 076319223

Email: [email protected]

Website: www.arecaresort.com

ป้ายตำแหน่งงาน : ทั้งหมด