บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด มีบริษัทในเครือ ดังนี้
1.บริษัท สวนยางงานทวี จำกัด
2.บริษัท สวนภูเก็ต 2011 จำกัด
3.บริษัท งานทวีบริการ จำกัด
4.บริษัท ซี.บี.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตตี้)