ดำเนินธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง โครงสร้าง สถาปัตย์ และงานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์