ANDAMAN PEARL Central Festival Phuket

ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า

รับสมัคร พนักงานขายเพศหญิง ขาย เครื่องประดับ ประเภท ไข่มุก เพชร พลอย ทอง 18 K
ทำงาน 9.55-20.00 น.
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี รายได้ ขึ้นกับประสบการณ์ แล้วแต่ตกลง
14000-20000 ++