ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ (ขายบ้าน)